התנהלות בחיי השגרה בבית הספר

ההתנהגויות המצופות *טווח התגובות במקרה של הפרה
הופעה בתלבושת אחידה והולמת:

1. מידי יום יש להגיע לביה"ס עם תלבושת אחידה בלבד.

2. חולצת T בצבעים שונים עם סמל ביה"ס.

3. בטן לא חשופה, לא גופייה, החולצה עד חצי הזרוע, ללא מחשוף בגב ובצוואר

3. בחגים- חולצה לבנה עם סמל ביה"ס.

4. נעליים סגורות מאחורה וקדימה, לא כפכפים לסוגיהם.

תלבושת ספורט

1 . נעלי ספורט תקניות- בלי פקקים, עד גובה הקרסול ובלי פלטפורמה.

2.  מכנסי ספורט.

הופעה

1. חל איסור על פירסינג לסוגיו (אף, גבות וכדומה).

2. חל איסור על עגילים תלויים.

3. חל איסור על איפור, לק וצבע בשיער.

4. חל איסור מוחלט על תספורות שיש בהם צורות וסמלים.    (הבהרה: תספורות כגון "מוהיקן", פאנק, "גילוחי חץ" וכד')

5. חל איסור לבנים על ענידת טבעת.

6. חל איסור על ישיבה עם כובע בכיתה

 

– שיחת בירור

–  שיחה עם ההורים

–  במקרים חוזרים ביטוי בתעודה: הורדת ציון הערה בסעיף "תלבושת"

–  מניעת כניסה לשיעור (קביעת מקום חלופי ודרישה להשלמת החומר הלימודי)

 

התנהגות:

התנהגות: כללים לקבלת מורה כיתה:

יש לקבל את פני המורה בקימה.

כללים להתנהגות בזמן שיעור

מתן זכות דיבור לאחר.

 1. הקשבה של מורים לתלמידים, תלמידים למורים ותלמידים לתלמידים.
 2. התלמידים והמורים ישמרו על כללי נימוס.
 3. לתלמידים תנתן זכות להביע דעות שונות.
 4. התלמידים ידברו רק אחרי קבלת רשות מהמורה.
 5. בעבודה קבוצתית תלמידים ידברו בשקט.
 6. בעת השיעור התלמידים ישבו במקום הקבוע (אסור לקום במהלך השיעור ללא רשות מהמורה).
 7. יציאה לשירותים ולשתייה תותר רק לאחר מתן רשות  מהמורה.

שתייה

 1. אחריות התלמידים להביא בקבוק מים מהבית.
 2. אחריות התלמידים למלא את הבקבוק בהפסקות.
 3. שתיה מהבקבוק מותרת במעברים של השיעורים או באישור המורה.

 מטלות

1.      על התלמידים מוטלת חובת הכנת שיעורי בית וביצוע משימות כיתתיות במהלך השיעור.

2.      אחריות התלמיד הנעדר מבית הספר להשלים את החומר הנלמד בכיתה.

–  שיחת בירור עם התלמיד

–  דיווח להורים על פי שיקול דעת מחנכת הכיתה

–  הודעה בכתב להורים

–  מניעת כניסה לשיעור (קביעת מקום חלופי וציוד התלמיד במשימה לימודית)

–  במקרים חוזרים העברה למסגרת אחרת בתיאום עם המורה

–  במקרים חוזרים ביטוי בתעודה: הורדת ציון ב"התנהגות"

–  כינוס צוות בין-מקצועי לדיון על בניית תכנית לטיפול בתלמיד

–  בניית תכנית חינוכית אישית

–  המלצה להתערבות טיפולית

התנהגות: ציות להוראות של צוות בית הספר

1.      יש להתנהג באופן נאות

2.      על התלמידים להישמע להוראות הצוות החינוכי גם אם ההוראות ניתנות על ידי מורה שאינו מלמד  אותם באופן ישיר, ובכלל זה מורה תורן ומורה ממלא מקום

–   שיחה עם התלמיד ואזהרה בעל-פה

–  יידוע ההורים ואזהרה בכתב

–  דרישה להתנצלות והזמנת ההורים לשיחה

–  כינוס צוות בין-מקצועי לדיון על בניית תכנית לטיפול בתלמיד

–  בניית תכנית אישית לתלמיד.

–  השעיה בתוך בית הספר לכמה ימים על פי שיקול דעתו של המנהל, בהשגחת מבוגר ובליווי מטלה לימודית

–  השעיה מחוץ לבית הספר במקרים חמורים וכאשר האירוע אינו חד-פעמי

–  הורדת ציון בסעיף "התנהגות"

–  במקרים של אי-ציות מתמשך לצוות החינוכי: המלצה להעברה לבית ספר

התנהגות: שימוש בטכנולוגיה אישית בזמן שיעור (בטלפונים ניידים, במצלמות, ב"אייפודים" וכו')

 1. כל שימוש בטכנולוגיה אישית בכלל ובטלפון נייד בפרט במהלך השיעור ובזמן בחינות אסור בהחלט. יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי. אין להציבו בשום מקרה על השולחן בכיתה. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות.
 2. צילום בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט.  צילום במהלך פעילות מחוץ לבית הספר ייעשה בהתאם להוראות הצוות ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו.
 3. מומלץ לא להביא כלל מכשירים ניידים  לבית הספר.
 4. בכל מקרה של הבאת המכשיר בית הספר אינו אחראי לנזק שייגרם לו, לאבדנו או לגנבתו.
– שיחת בירור

–  יידוע / הזמנת ההורים

–  במקרים של שימוש חוזר בטלפון נייד בזמן שיעור (הצבת הטלפון על השולחן, קבלת שיחות, שליחה וקבלה של מסרונים) הורדת ציון בסעיף "התנהגות".

התנהגות: שמירה על הסביבה ועל חזות בית הספר

 1. יש להקפיד על סביבת למידה נקייה ומסודרת במהלך כל הפעילות של בית הספר ולטפח את חזותו
 2. יש לשמור על רכוש בית הספר ועל סביבתו.
–  שיחת בירור

–  יידוע ההורים

–  עשייה מתקנת של התלמיד בתחום הרכוש והסביבה

–  במקרים חוזרים ביטוי בתעודה: הורדת ציון בסעיף "התנהגות"

–  הטלת תשלום או שווה ערך לתשלום

 

 

 

התנהגות והשתתפות בטקסים ובפעילויות בית ספריות

 1. ההשתתפות בטקסים ובפעילויות פנים וחוץ-בית-ספריות היא חלק מתכנית החובה של בית הספר.
 2. הנוכחות בכל פעילות בית הספר היא חובה.
–   שיחה עם התלמיד/ה ואזהרה בעל-פה

–   יידוע ההורים ואזהרה בכתב

–   הזמנת ההורים לשיחה

–   דרישה לביצוע מטלה הקשורה לנושא

–   במקרים חוזרים הורדת ציון בסעיף "התנהגות"

–  במקרה של התנהגות לא נאותה בטיולים:

א. התניית השתתפות בסיור / בטיול עתידי בליווי מבוגר

ב. מניעת השתתפות בפעילות עתידית

התנהגות: שמירה על טוהר הבחינות

–   חובה על התלמיד לשמור על כל התקנות וההנחיות הנוגעות להקפדה על טוהר הבחינות.

בבחינות:

–          במקרה של אי-שמירה על נהלים תקינים בזמן בחינות: הפחתת נקודות מהבחינה של כל מי ששותף למהלך.

–          זימון התלמידים והוריהם לבירור

–          פסילת הבחינות במקרה שהוכחה אי-שמירה על טוהר בחינות.

  נוכחות ועמידה בזמנים

–   איחורים: יש להגיע לבית הספר בזמן ולהקפיד להיכנס לשיעור מיד בתום ההפסקה.

–   היעדרויות: יש להיות נוכחים במהלך כל השיעורים ולא לעזוב את שטח בית הספר ללא קבלת אישור.

 

–   רישום האיחור ביומן הכיתה.

–   שיחת בירור

–   יידוע ההורים

–   גיבוש תכנית עם התלמיד לחיזוק אחריותו בנושא הנוכחות

–   הזמנת ההורים לשיחה עם מחנך הכיתה לגיבוש תכנית משותפת למניעת איחורים והיעדרויות מהשיעורים

–   דרישה להשלמת חומר הלימודים

–   עירוב גורמים נוספים בבית הספר: יועץ, מנהל

–   ביקור בית

–   במקרים חוזרים ביטוי בתעודה בסעיף "נוכחות"

–   פנייה לקצין ביקור סדיר

 נוכחות ועמידה בזמנים:

איסור  שוטטות בתוך בית הספר ויציאה משטחו

–    תלמיד לא ישוטט בתוך בית הספר במהלך יום הלימודים ללא אישור.

–    יציאה משטח בית הספר במהלך הלימודים תיעשה באישור בכתב מההורים.

–   שיחת בירור

–   דיווח בכתב להורי התלמיד

–   בניית תכנית התערבות בשיתוף התלמיד והוריו

–   קביעת מטלה חינוכית הקשורה להתנהגות זו

–   הזמנת התלמיד והוריו לבית הספר

–   במקרים חוזרים ביטוי בתעודה: הערה בסעיף "נוכחות"

–   דיווח לפיקוח, לרשות העירונית ולקצין ביקור סדיר

–   במקרים חוזרים של שוטטות: כינוס ועדה בין-מקצועית בית-ספרית שתדון בתפקודו של התלמיד ותבנה תכנית אישית שתאפשר המשך תקין של לימודיו בבית הספר

*כל פעילות חינוכית תתועד בתיק אישי.

 

אירועי אלימות שלא חלה עליהם חובת דיווח על פי חוק או על פי נוהל טווח התגובה
–   אלימות מילולית חמורה

–   אלימות מילולית בעלת גוון מיני

–   אלימות פיזית

–   חרם, הפצת שמועות באינטרנט ו/או במכשירים ניידים

–   הצקות ומעשה בריונות

–   עצירת האירוע

–   שיחת בירור עם התלמידים המעורבים

–   תיעוד האירוע והטיפול בו

–   יידוע מחנך הכיתה

–    יידוע ההורים

–   הטלת עבודה בנושא "אלימות וסכנותיה"

–   במידת הצורך:  שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט

–   ביטוי בתעודה: הורדת ציון "התנהגות"

–   בניית תכנית חינוכית אישית לצורך טיפול .

–   השעיה לטווח שבין 2-1 ימים

אירועי אלימות שחלה עליהם חובת דיווח על פי נוהל טווח התגובה וסמכות הטיפול של בעלי התפקידים בבית הספר
1. סחיטת דמי חסות או הבטחת חסות ושמירה

2. עברות של פריצה, גרימת נזק בזדון והצתה

3. נשיאת מכשירים מסוכנים או כלי – אולרים, אגרופנים, סכיני גילוח, חומרי הצתה וכו' (ראה נספח 3, "נשיאת כלי נשק")

4. פגיעה חמורה באמצעות האינטרנט (התחזות, הפצת תכנים פרטיים מביכים, איומים וכו')

5. שימוש בטלפון נייד לצילום בזמן שיעור, צילום ללא ידיעתו של המצולם, וכן שימוש לרעה בתצלומים של תלמידים או מורים שנעשו בשטח בית הספר (איום בהפצה, חשיפה, עיוות ולעג, הפצה בטלפון נייד או באינטרנט)

6. נוכחות באירוע אלימות חמור תוך כדי עידוד והתלהמות

7. הפרת כללי ההתנהגות בטיולים ובפעילויות חוץ-בית-ספריות במקרים האלה: היעלמות, התנהגות מסכנת את הפרט ואת האחרים, אלימות, הטרדה ופגיעה מינית, שימוש באלכוהול ובסמים

א. דיווח על האירוע לגורמים: פקיד סעד ו/או משטרה, הפיקוח הכולל והרשות המקומית. יידוע הורי התלמידים המעורבים בכתב .

ב.  הכרזת מצב אירוע חמור בבית הספר וכינוס ועדת פנים בית ספרית.

ג.  מנהל בית הספר ישעה את התלמיד לטווח של 2-1 ימים.

ד. בניית תכנית אישית לתלמיד הפוגע.

ה. חומרת האירוע תבוא לידי ביטוי בציון בתעודה בסעיף "התנהגות" וכן בהערה בתעודה המציינת כי התלמיד היה מעורב באירוע אלימות חמור.

א. המנהל ייזום פעילויות חינוכיות טיפוליות: שיחות אישיות וקבוצתיות עם הפוגעים, עם הנפגעים ועם כלל תלמידי בית הספר,

ב. במקרים שבהם נשקפת סכנה לביטחון התלמיד ולסביבתו ישקול מנהל בית הספר התניית השתתפות בסיור/בטיול עתידי בליווי מבוגר או מניעת השתתפות בפעילות עתידית.

תקנון חדש-שנהל תשעז

הגדרות כלליות כניסה למערכת