השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת - 2022

השבוע הלאומי "מתחברים על בטוח" יתקיים השנה בימים ראשון עד חמישי ה-ט באדר א תשפ"ב, 10-6 בפברואר 2022.
על מה גולשים???? להיכן???? על גלים???  לרובנו, מן הסתם הגלישה לאינטרנט קשורה. בשמענו גלישה, ברור הוא שמדובר בפעילות הכרוכה בהנאה,  אך אל נשכח שההנאה עלולה להיות כרוכה גם בסכנה! על מנת להתמודד כראוי עם הסכנה  ועל מנת שנוכל להפיק אך ורק תועלת והנאה,  נצטייד בכלים שיעניקו ביטחון הגנה  ויכשירו אותנו להתנהגות הגונה וראויה!

ניהול שיח נבון ברשת

משוחחים בצ'אט עם חברים  הפעילות עוסקת בזיהוי היגדים הגורמים לאי נוחות ומבוכה ויכולים להוות סכנה בעת שימוש בצ'אט. הפעילות מיועדת לכיתות ג' – ו'.

אמצעי התקשורת באינטרנט – יתרונות וחסרונות  הפעילות עוסקת בהכרות עם אמצעי התקשורת השונים, ההבדלים ביניהם והיכולת שלהם ככלים בלתי אמצעיים להבעת רגשות ולהעברת מסרים, על היתרונות ועל החסרונות בכלים אילו. הפעילות מיועדת לכיתות ד' – ו'. הבריון של הכיתה עובר לצ'אט  הפעילות עוסקת בהעלאת המודעות לסכנות הטמונות בכתיבה בצ'אט ובדרכים להתמודדות עימן. הפעילות מיועדת לכיתות ד' – ו' ואינה מחייבת עבודה עם מחשב. תקשורת בין אישית  הפעילות עוסקת בשיח המתנהל בקבוצת דיון ומעלה את המודעות לכללי התנהגות הולמים בסביבה זו. הפעילות מיועדת לכיתות ד' – ו' ואינה מחייבת עבודה עם מחשב. סכנות בסביבות שונות  הפעילות עוסקת בהעלאת מודעות הלומדים לכללי התנהגות הולמים בסביבה המתוקשבת.

שמירה על פרטיות ברשת מילוי שאלונים ברשת האינטרנט – מה מותר ומה אסור  הפעילות עוסקת בהכרת תבניות של טפסים שונים המופיעים באינטרנט ובבעיה של מסירת פרטים אישיים בטפסים. הפעילות מיועדת לכיתות א' – ג'. מסירת מידע מזהה ברשת האינטרנט – כן או לא?  הפעילות עוסקת בהגנת הפרטיות ברשת ומעלה למודעות התלמידים את הזהירות הנדרשת בעת מסירת פרטים אישיים. הפעילות מיועדת לכיתות ד' – ו'.

 
בטיחות ברשת – הגדרת הפרטיות בפייסבוק בטיחות ברשת – הגדרת הפרטיות באינסטגרם בטיחות ברשת – הסרת תיוג
בטיחות ברשת – חסימת משתמש
הגדרות כלליות כניסה למערכת