אודות בית הספר

איפיון: ביה"ס קהילתי, בניהול עצמי, פועל במתכונת יום חינוך ארוך ואופק חדש.

נוסד: בשנת 1961.

רשות:  עיריית חיפה, ממוקם בקריית חיים מערבית.

שם המפקחת:  חגית שוהם        שם המנהלת:   ניצה שקד

בית ספר דגניה  שדרות דגניה 33          טל'     048414765        פקס   048428251

בית ספר דגניה הינו בית לימוד ובית חינוך, המשמש כבית אורייני חם, תומך ומטפח, שואף ופועל לתרבות של מצויינות.

הגדרות כלליות כניסה למערכת