רציונאל

קהל היעד הם ילדי כיתות ד'-ו'.

מטרת תוכנית זו היא לפתח בילדים מודעות למסוגלות חברתית ושייכות תוך הפגנת ביטחון ביכולתם הלימודית כמו גם בהפנמת נורמות וערכים התנהגותיים בשיעורים ובהפסקות

וכמו כן, הפגנת כישורים מנהיגותיים בחברה בכלל ובכיתה בפרט וע"י כך יצירת אקלים חיובי ולימודי בכיתה.

מטרות

  1. הילדים יגלו עניין מוגבר וחיובי בפעילות המתבצעת.
  2. הילדים יבינו את משמעות הפעילות הגופנית והלא שגרתית המחייבת חשיבת צוות, שיתוף פעולה ומנהיגות.
  3. הילדים יפתחו חשיבה בוגרת, אחראית וחברתית כלפי עמיתיהם לכיתה ולקבוצה.

השיטה

  1. הפעילויות תתבצענה לרוב מחוץ לכותלי ביה"ס על מנת ליצור סביבה מאתגרת ולא מוכרת כדי לעורר עניין בתלמידים.
  2. לפני כל פעילות תתבצע שיחה מקדימה בה יפורט מטרות המשימה וכיצד יבואו לידי ביטוי מרכיבי הפעילות בהתנהגות עפ"י הנורמות והערכים המקובלים בכיתה.
  3. הפעילויות תכלולנה יכולות חשיבה קבוצתית, צוותית, מנהיגותית ואישית התורמת לכלל הקבוצה.
  4. הפעילויות הנ"ל תהיינה מאתגרות ספורטיביות ובעלות ערך מוסף חברתי.
כניסה למערכת