במסגרת פרויקט חונכות בבית ספררנו תלמידי הכיתות הגבוהות חונכים את תלמידי הכיתות הנמוכות,

פעם בשבוע בימי שישי למשך שעה התלמידים הבוגרים שלנו הופכים להיות המורים של התלמידים הצעירים שלנו.

בהנחיית וליווי המחנכות הם בונים שיעורים ומשחקים שתואמים לגיל וליכולות של התלמידים מולם הם עומדים.
מקום זה מאפשר לתלמידנו למצות את יכולותיהם לפתח מנהיגות אישית ולקיחות אחריות על "אחיהם הקטנים".
הגדרות כלליות כניסה למערכת